“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК 2021 оны эхний хагас жилийн онцлох ажлууд болон зах зээлийн үзүүлэлтүүдийг танилцууллаа.