Харилцагч та бүхэнд Монгол Улсын Хөгжлийн банкны өдөр тутмын зах зээлийн мэдээг /2021.08.30/ хүргэж байна.