1. Хүсэлт бөглөхдөө асуулт, хариулт бүрт товчлохгүй бичнэ.
2. Бид таны хувийн мэдээлэлийг нууцлан зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглах болно.
3. *-оор тэмдэглэсэн хэсгийн заавал бөглөнө үү!
Харилцагчийн төрөл сонгох
Харилцагчийн төрөл
Иргэний хувийн мэдээлэл
Эцэг /эх/-ийн нэр Үндэс угсаа
Өөрийн нэр Гэрлэлтийн байдал
Төрсөн он, сар, өдөр Гэрийн утас
Регистрийн дугаар: Гар утас
E-mail
ЭМД-ын дэвтрийн дугаар Цээж зураг
Сүүлийн 3 сарын зургийг оруулна уу.
Гадаад паспортын дугаар
Жолооны үнэмлэхний дугаар

Оршин суугаа хаяг
Хот, аймаг Дүүрэг сум
Гудамж, хороолол Хороо, баг
Байр, тоот

Бусад брокер, дилерийн компаниар үйлчлүүлдэг бол нэрийг бичнэ үү

КОМПАНИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Баталгаат цахим хаяг
Утсаар үйлчилгээ авах
Интернэт үйлчилгээ

ЭРСДЭЛ ХҮЛЭЭХ МЭДЭГДЭЛ:

Үнэт цаасны зах зээлтэй холбоотой хууль болон СЗХ, МХБ, ҮЦТХТ болон АТТ-ний холбогдох дүрэм, журамтай танилцсан ба үнэт цаасны ханш тогтмол хэлбэлздэг, зарим тохиолдолд огцом өөрчлөгддөг бөгөөд үүнээс үүдэн алдагдал хүлээх магадлалтай гэдгийг Брокер нь тайлбарласан бөгөөд Би/Бид уг нөхцөлүүдийг уншиж, сайтар ойлгосон болно.