САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР ХАНГАГДАХ

Компаниа өргөжүүлж хөгжүүлэх төслийг санхүүжүүлэх их хэмжээний эх үүсвэрийг бага зардлаар татан төвлөрүүлэхээс гадна ирээдүйд нэмэлт санхүүжилт татах ажиллагаа нь хялбаршиж зардал, цаг хугацааг хэмнэнэ. Өрийн эх үүсвэр татахтай харьцуулбал үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн дарамт байхгүй.

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН САЙН ТОГТОЛЦОО, ЧАДВАРЛАГ БОЛОВСОН ХҮЧИН, САЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГ БҮРДЭХ

Нээлттэй, ил тод, хяналттай болсноор компанийн засаглалын сайн тогтолцоо, сайн менежменттэй байх, чадварлаг хариуцлагатай удирдлагын баг бүрдэх боломжууд нээгдэнэ. Түүнчлэн, ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд илүү таатай нөхцөл бүрдүүлснээр чадвартай, шилдэг мэргэжилтнийг тогтвортой ажиллуулах боломж бүрдэнэ.

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫГ ЭХ ОРОНДОО САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.

Өнгөрсөн хугацаанд хөрөнгийн зах зээлийг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх ажлын хүрээнд, “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдан мөрдөгдөж эхэлсний зэрэгцээ бусад дагалдах хууль тогтоомж, дүрэм журмууд шинэчлэгдээд байна. Мөн олон улсын жишгийн дагуу, үнэт цаасны арилжаа, төлбөр тооцоо, хадгаламж болон хяналтын цогц шийдэл бүхий дэлхийд хамгийн өндөр хурд, хүчин чадалтай Миллениум Ай Ти цогц програмыг Монголын хөрөнгийн зах зээлд албан ёсоор нэвтрүүлэн ашиглаж байна.

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ НЭМЭГДЭХ

Компанийн үйл ажиллагаа, ирээдүйтэй холбогдох бүх мэдээллээс хамаарч компанийн үнэлгээ зах зээлийн ханшаар өндрөөр тогтоогдох боломжтой.

ОЛОН НИЙТ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДАД ТАНИГДАХ

Үнэт цаас гаргасан компаниуд нь хэвлэл мэдээллийн анхааралд илүү өртдөг төдийгүй зах зээлийн индексийн багцад орж тооцогдох боломжтой тул тухайн компани болон компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг олон нийт таньж мэдэх боломжтой.

МЭРГЭЖЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫГ ТАТАХ

Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид үнэт цаасыг худалдан авснаар хувьцааны ханшийн хэлбэлзэл харьцангуй тогтворжих, хувьцаа эзэмшигчидтэй холбоотой зардлууд харьцангуй буурах, нэмэлт санхүүжилт татах ажиллагаа хялбарших боломжтой.

Бүртгэлийн шалгуур

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын дагуу үнэт цаас бүртгүүлэхэд дараах шалгуур тавигддаг.

Бүртгэлийн үе шат

Сая төгрөгөөр

Бүртгэлийн хураамж

Үнэт цаасны биржид хэрхэн бүртгүүлэх вэ?