МОНГОЛ УЛСЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛСЭН ХУВЬЦААТ КОМПАНИУД /ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛСЭН /IPO/